ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 (คณะกรรมการชุดใหม่)

โดย admin-p
 วันที่ 03 ก.พ. 2566 เวลา เวลา 11:14 น.
 157

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 (คณะกรรมการชุดใหม่)