ข่าวสมาคมฯ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โดย admin-p
 วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา เวลา 09:08 น.
 220

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่  4 กุมภาพันธ์  2565 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น