ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสหกรณ์

โดย admin-p
 วันที่ 07 เม.ย. 2566 เวลา เวลา 11:16 น.
 177

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จัดสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 44 ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ มอบนโยบาย สำหรับการทำงานปี 2566 - 2567 พร้อมกันนี้ช่วงบ่าย ได้ร่วมกัน พัฒนา ปลูกดอกไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบสหกรณ์ฯ ของเรา