ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

โดย admin-p
 วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา เวลา 13:08 น.
 592

 

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม จะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังนี้

         1. โทรศัพท์มือถือประเภท Smartphone หรือ IPAD หรือ Tablet (จำเป็น)

         2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

ดาวโหลด pdf