ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สหกรณ์ระหว่างปี 2567-2571 และแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์

โดย admin-p
 วันที่ 13 พ.ย. 2566 เวลา เวลา 15:39 น.
 361

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ระหว่างปี 2567-2571 และแผนบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ ปี 2567 ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี