ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์เข้าอวยพรปีใหม่ 2567 ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มีอุปการคุณกับสหกรณ์

โดย admin-p
 วันที่ 28 ธ.ค. 2566 เวลา เวลา 12:19 น.
 103

28 ธันวาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด นายบัญชา พระพล นายแดน แสนมี นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ?