ภาพกิจกรรม

28 ธันวาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด นายบัญชา พระพล นายแดน แสนมี นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์ กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ?