ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

โดย admin-p
 วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา เวลา 15:30 น.
 433

?ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 มีมติกำหนดอัตราเงินปันผล 4.70 % ต่อปี เฉลี่ยคืน 6.00 % ต่อปี
ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
 
 
 
 
*** ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2566 ด้วยตนเอง คลิกที่นี่  ***