ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

โดย admin-p
 วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา เวลา 15:36 น.
 541

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ?‍?เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการของสหกรณ์
?วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567