ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

โดย admin-p
 วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา เวลา 09:21 น.
 590

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น