ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

โดย admin-p
 วันที่ 28 ก.พ. 2567 เวลา เวลา 10:59 น.
 550

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสครบรอบ 108 ปี การสหกรณ์ไทย ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ณ โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการสหกรณ์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์ และ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์